Müügitingimuste kehtivus Tarbijale (eraisikust ostjale)
Müügitingimused kehtivad artofgaming.eu Veebipoest eraisikust ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Bitwise Foundation OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel.

Veebipoe artofgaming.eu isikuandmete vastutav töötleja on Bitwise Foundation OÜ (registrikood 14246348) asukohaga Maneezi 8, Tallinn, Eesti, tel +372 5892 9575 ja e-mail: info@artofgaming.ee.

Veebipoe artofgaming.eu isikuandmete vastutav töötleja on Bitwise Foundation OÜ, maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale ettevõttes Bitwise Foundation OÜ.

Hinnainfo
Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu, ettevõte ei ole käibemaksukohuslane.
Tellimuse kohaletoimetamine Tallinnas on tasuta. Tellimusel kohaletoimetamisel väljaspoole Tallinnat lisandub tasu toote/toodete kättetoimetamise eest.
Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni, tavajuhul 24 tundi. Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel artofgaming.eu.

Tellimuse vormistamine on lihtne
Lisage soovitud toode ostukorvi.
Tellimuse vormistamiseks tuleb läbida kaks etappi: Ostukorv ja Kassa. Ostukorvi etapis vaadake üle tooted ja hinnad ja vajutage “Edasi”. Kassa etapis täitke vajalikud väljad, valige sobiv kohaletoimetamise viis ja sobiv maksmisviis ja vajutage “Maksma”.
Maksta saab ülekandega Bitwise Foundation OÜ arvelduskontole, Liisi järelmaksu kasutades või tasudes toote/teenuse eest kohapeal.
Täitke Kassa leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Müügilepingu jõustumine
Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva või valmistatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24h möödudes alates tellimuse vormistamisest.
Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine
Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning toob tellimuses märgitud aadressile. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
Kohaletoimetamine kulleriga:
Kaup tuuakse kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. Tellimuse kohaletoimetamine Tallinnas on tasuta. Tellimusel kohaletoimetamisel väljaspoole Tallinnat lisandub tasu toote/toodete kättetoimetamise eest.
Tulen ise järele:
Tellimusele saad järele tulla ka VR Lounge´i, teavitame Sind e-maili teel kui Tellimus on valmis. Asume aadressil Maneezi 8, Tallinn (VR Lounge). Palume tellimusele järele tulla 14 kalendripäeva jooksul.

KAUBA TAGASTAMINE

Kuidas tagastada kaupa?
Toote tagastamiseks tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist taganemisavaldus aadressile info@artofgaming.ee, avalduses peavad olema kirjas ostja andmed, tellimuse number ja raha tagastamise korral ka arvelduskonto number.
Tagastatav toode peab olema kinnises pakendis, kasutamata ja rikkumata.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
Tagastatava toote võib tuua ka VR Lounge´i, asume aadressil Maneezi 8, Tallinn (VR Lounge), tel +372 5892 9575 ja e-mail: info@artofgaming.ee.

Ostusumma tagastamine
Veebipood artofgaming.eu tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Millisel juhul tagastamisõigus ei rakendu
Üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Validity of Terms and Conditions of Sale for Consumer (Individual Buyer)
The Terms of Sale apply to artofgaming.eu purchases of goods from a retailer (hereinafter the Consumer) and Bitwise Foundation OÜ (hereinafter the E-Shop).

The controller of the personal data of the artofgaming.eu web store is Bitwise Foundation OÜ (registry code 14246348), located at Maneezi 8, Tallinn, Estonia, tel. +372 5892 9575 and e-mail: info@artofgaming.ee.

The controller of the personal data of the artofgaming.eu web store is Bitwise Foundation OÜ, the personal data necessary for making the payments will be forwarded to the authorized processor at Bitwise Foundation OÜ.

Price information
All prices in the E-shop are in euros and do not include VAT, the company is not subject to VAT.
Ordering is free of charge in Tallinn. Delivery on order outside Tallinn will be charged for the delivery of the product(s).
Prices are valid from the time the order is placed until the expiration of the payment term of the order, normally 24 hours. The E-shop reserves the right to make changes in the sales prices. These changes will be reflected on artofgaming.eu.

Placing an Order
Add the product you want to the cart.
You have two steps to complete your order: Shopping Cart and Checkout. At the shopping stage, review the products and prices and click “Next”. At the checkout stage, fill in the required fields, select the appropriate delivery method and payment method and press “Pay”.
Payment can be made using Direct Transfer payment method, Liisi hire purchase or by paying on site.
Fill in the boxes on the Checkout page carefully, as the accuracy and accuracy of the information provided will depend on the prompt and smooth delivery of the products you have purchased and the subsequent resolution of disputes and claims.

Entry into force of the contract of sale
By selling the Goods, the E-shop undertakes to hand over to the Consumer the existing or manufactured Goods and to make possible the transfer of ownership to the Consumer, but the Consumer undertakes to pay the E-shop the amount indicated on the invoice and accept the Goods.
Unpaid orders will be canceled 24 hours after the order is placed.
The Sales Contract shall enter into force after the payment made by the Consumer has been credited to the bank account of the E-shop.

Shipment
After the contract of sale enters into force, the E-shop will complete the order and bring it to the address indicated in the order. For prompt delivery, care must be taken and true and valid data must be provided when entering the order data when ordering.
Delivery by courier:
The goods will arrive within 3 business days. The delivery terms shown on the Website of the E-shop are valid from the moment the order is received in the bank account of the E-shop. Ordering is free of charge in Tallinn. Delivery on order outside Tallinn will be charged for the delivery of the product(s).
I’ll come by myself:
You can also pick up the order at VR Lounge, and we will notify you by e-mail when the Order is complete. We are located at Maneezi 8, Tallinn (VR Lounge). Please pick up your order within 14 calendar days.

RETURN OF GOODS

How to Return Goods
To return the product, you must submit a withdrawal request to info@artofgaming.ee no later than 14 days after the receipt of the goods, including the buyer’s information, order number and, in the case of a refund, the bank account number.
The returned product must be in sealed packaging, unused and undamaged.

The consumer must return the goods within 14 days of submitting the application or provide proof that they have handed over the goods to the logistics company within this period.
Returned product can also be brought to VR Lounge, located at Maneezi 8, Tallinn (VR Lounge), phone +372 5892 9575 and e-mail: info@artofgaming.ee.

Refund of purchase amount
Artofgaming.eu shall immediately return to the consumer, but not later than 14 days after receiving the application for withdrawal, all fees received from the consumer under the contract.
The cost of returning the goods shall be borne by the buyer, unless the reason for the return is that the item to be returned does not correspond to the order (eg, wrong or defective item).

In which case the right of return will not apply
Only if he has used the item in any way other than that necessary to ascertain the nature, properties and operation of the item. In order to ascertain the nature, characteristics and functioning of the item, the Consumer should only handle and use the item as permitted in the shop.
If the goods have been used for purposes other than those necessary to ascertain the nature, characteristics and functioning of the goods, or if they show signs of use or wear, the Web Store shall have the right to reduce the refundable amount in proportion to the value of the goods.